Treska slovenská

prešla zložitým

evolučným procesom

1 charakteristika
tresky
slovenskej

Treska slovenská je stredoeurópsky endemit z čelade treskovité a radu treskotvaré. Prirodzene vyhľadáva chladnejšie oblasti, napríklad chladničky, v ktorých dokáže predĺžiť svoj životný cyklus.

Treska slovenská sa vyvinula zložitým fylogenetickým vývojom z jej vzdialenej príbuznej tresky aljašskej. Ich genetický materiál vykazuje až 45% zhodu.
S príchodom chladnejšieho počasia môžeme pozorovať zmenu sfarbenia.
Bočnú čiaru môžeme pozorovať, na rozhraní viečka a téglika. Pomáha treske v priestorovej orientácií.
Ophtalmos tresky je neobvyklý - viečko je ploché, absentuje šošovka a pri okrúhlom tvare zjavne aj rohovka.
Pohybuje sa na hladine priaznivej energetickej bilancie.

2Fakty zo života
Tresky slovenskej

Najväčší úhyN
Tresky slovenskej
je počas ranných hodín
najpoužívanejší
nástroj prirodzeného
predátora
najviac
vyhľadávaný
symbiotop

3Rozdelenie a charakteristika
Tresky Slovenskej

 • Treska Aljašská

  Gadus chalcogrammus

  +
 • Treska Atlantická

  Gadus morhua

  +
 • Treska Pacifická

  Gadus macrocephalus

  +
 • Treska Grónska

  Gadus ogac

  +
 • Treska Slovenská

  Gadus slovacus

  +

Treska Slovenská

Gadus slovacus

×

Maximálna dĺžka

200 cm

Priemerná dĺžka

100 cm

Maximálna váha

96 kg

Maximálna dĺžka života

25 rokov

 

4Poddruhy Tresky
Slovenskej

Napriek svojmu úzkemu teritoriálnemu vymedzeniu sa treska slovenská vyznačuje bohatosťou poddruhového členenia. Uvádzame najčastejšie pozorované exempláre.

Treska 140g
Treska v Majonéze
140g
Treska Exklusiv 200g
Treska Exklusiv
200g
Treska Exklusiv 400g
Treska Exklusiv
400g
Treska 400g
Treska v Majonéze
400g
Treska Exklusiv 430g
Treska v Majonéze
Exklusiv, 430g (v skle)
Treska Exklusiv s feferónovým šalátom 145g
Treska Exklusiv
s feferónovým šalátom
145g
Treska Exklusiv s tuniakovým šalátom 145g
Treska Exklusiv
s tuniakovým šalátom
145g
Treska Exklusiv s nepravým lososom 145g
Treska Exklusiv
s nepravým lososom
145g
Treska v majonéze s feferónovým šalátom 145g
Treska v majonéze
s feferónovým šalátom
145g
Treska v majonéze s nepravým lososom 145g
Treska v majonéze
s nepravým lososom
145g
Treska v majonéze s ostrým šalátom 145g
Treska v majonéze
s ostrým šalátom
145g

Objavte pravú
Tresku Slovenskú

Prehrať video
×

Napriek intenzívnej výskumnej činnosti nášho vedeckého tímu
sa nám stále nepodarilo sčítať kritickú hodnotu výskytu tresky slovenskej.

VEĽKÉ SČÍTANIE
POKRAČUJE

Hľadáme vášnivých amatérskych bádateľov, ktorí nám bezodplatne pomôžu zaznamenať výskyt
najpopulárnejšieho stredoeurópskeho endemitu. V každom z nás sa predsa skrýva malý ichtyológ.

Chcem sa zapojiť Zobraziť výsledky
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Napíš, kde si dávaš tresku najradšej

Ďalej

Vyber si z možností, ako ti pravá Treska Slovenská chutí najviac

Obyčajná Exklusiv

Vyber si z možností, ako ti pravá Treska Slovenská chutí najviac

S lyžičkou S vidličkou

Vyber si z možností, ako ti pravá Treska Slovenská chutí najviac

S rožkom S chlebom

Vyber si z možností, ako ti pravá Treska Slovenská chutí najviac

Na raňajky Na obed Na večeru

Ak túžite byť informovaný o ďalšom výskume, Prosím nechajte nám svoj email.

Pokračovať k výsledkom
×

1Najčastejšie pozorovaný poddruh
Tresky Slovenskej

Treska
Obyčajná
0 %
Treska
Exklusiv
0 %

2Najväčší prirodzený nepriateľ
Tresky Slovenskej

Lyžička
0 %
Vidlička
0 %

3Treska Slovenská vyhľadáva
dva druhy symbiotov


Rožok
0 %
Chlieb
0 %

4Obdobie najväčšieho
úhynu tresky

Na raňajky
0 %
Na obed
0 %
Na večeru
0 %

5Mapa výskytu
Tresky Slovenskej